فارسي (Farsi)
اخبار حوزه افراد دارای معلولیت

شروع ثبت نام برای سرویس های ایاب و ذهاب معلولین

20 تیر 1391

حضور موفقيت آميز افراد معلول در عرصه تصميم گيري ها و فعاليت هاي اجتماعي، هدفي است كه تحقق آن به معناي فرهنگ سازي مثبت در جامعه و ارتقا سطح آگاهي آحاد مردم نسبت به توانمندي هاي آنان خواهد بود. از اين رو متناسب سازي امكانات زندگي و رفع موانع محيطي و اجتماعي، همواره به عنوان يك اقدام اساسی جهت گسترش حضور معلولان در جامعه مد نظر قرار داشته و فراهم سازي تسهيلات اياب و ذهاب و انطباق وسائط حمل و نقل با نيازها و شرايط افراد داراي معلوليت نيز يكي از مهمترين اقدامات اساسی است كه در همين راستا دنبال مي شود.

 

سازمان بهزيستي كشور نيز با درك چنين ضرورتي تلاش مي كند تا اقدامات لازم را به منظور توسعه ارتباط هاي بين بخشي، برنامه ريزي جهت افزايش تسهيلات، برخورداری معلولان از خودروهای مناسب سازی شده و ايجاد فرصت هاي برابر براي گروه هاي هدف خود، شرايط دسترسي موثر آنان را به امكانات اياب و ذهاب و ساير خدمات مورد نياز آنها به عمل آورد.

گروه هاي تحت پوشش سازمان مي توانند با درج كامل مشخصات خود در اين سامانه، متوليان امر را جهت دستيابي به يك بانك اطلاعاتي كامل ياري نمايند. بديهي است كه اطلاعات حاصله، منبع قابل اطميناني براي نيازسنجي از گروه هاي هدف و تخصيص هرچه بهتر امكانات خواهد بود.

 

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: پایگاه وب انجمن باور

 

12:43:22
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
جشنواره
بسته های فرهنگی خیریه رعد
حاميان

خبرنامه

جهت دريافت خبرنامه الکترونيکي رعد، پست الکترونيک خود را وارد نماييد


سيستم SMS

جهت دريافت SMS هاي رعد ، شماره موبايل خود را وارد کنيد.

Twitter