به یاری پروردگار متعال و همت گروهی از معلولین توانمند شهرستان پاکدشت موسسه نیکوکاری رعدالغدیرپاکدشت در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز نمود.و در مدت کوتاه  وبا کمترین امکانات با اجاره مکانی کوچک وارد عرصه خدمات رسانی به این قشر از جامعه شد.افرادی که علی رغم توانی های بسیار به دلیل نبود بستر مناسب به نوعی نادیده گرفته می شدند.شایان ذکر است موسسه ابتدا با نام اریکه نور فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از مدتی با همکاری رعدالغدیر تهران (مرکزی)روند رو به رشد خود را تسریع بخشید و از آن زمان به بعد با نام فعلی، موسسه نیکوکاری رعدالغدیر پاکدشت به فعالیت خود ادامه می دهد.و در این مدت توانسته با حمایت خیرین و نیک اندیشان عزیز که حامی اصلی این مجموعه هستند .بار اجرایی، عملیاتی ومراجعاتی قابل توجهی از دوش سازمانهای مرتبط با حوزه معلولین مانند بهزیستی بردارد .و در حال حاضر سرمایه اصلی این موسسه علاوه بر حمایت های صورت گرفته  عزیزان توانیابی هستند که در این مرکز تحت آموزش قرار گرفته و در مسیر موفقیت گام بر می دارند.

ویژگی بارز موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پاکدشت


۱- ما به منظور حفظ عزت و کرامت انسانی معلولین از هیچ شخصیتی کمک بلاعوض در خواست نمی نماییم.
۲- فعالیتهای اجتماعی بنیاد اریکه نور کاملا مردمی بوده و با مشارکت جوانان و بدون حمایت مالی دولتی انجام می پذیرد.
۳- تمامی فعالیتهای این مرکز با بهره گیری از نیروهای کار آمد معلول صورت می پذیرد.
۴- این مؤسسه بار اجرایی، عملیاتی، و مراجعاتی قابل توجهی را از دوش دستگاههای دولتی بویژه سازمان بهزیستی برداشته است.

اهداف موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پاکدشت
۱- ﭠﺄمین و استمرار اشتغال پایدار و آبرومندانه برای توان یابان عزیز
۲- تقویت روحیه خود باوری و انگیزه فعالیت و خلاقیت در توان یابان عزیز
۳- تقویت اعتماد به نفس، حفظ ارتقاء عزت نفس در توان یابان عزیز
۴- ﭠﺄمین معیشت شرافتمندانه و عزتمند برای حفظ و ارتقاء و کرامت انسانی توان یابان عزیز

مؤسسین موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پاکدشت :
۱- فاطمه میرزایی
۲ – حجت ا… براتی زاد
۳- کریم رستمی
۴- عاطفه پازوکی
۵- مریم معصومی
۶-مریم حمزه لوبیاتانی
۷- اعظم یزدی
۸-یوسف اسماعیل گلی
۹- صابر رستمی سیس

هیأت امنا موسسه نیکوکاری رعد العدیر پاکدشت : 

 

۱ محمدکاظم  پازوکی اصل
۲ احمد  نصیری
۳ محسن شیرازی
۴ بهروز  تفرشی
۵ همایون  شصتی
۶ احمد  غربا
۷ شهرام غلامی
۸ کریم  رستمی
۹ غضنفر  پازوکی
۱۰ اکرم  پازوکی
۱۱ امیرعلی  پازوکی
۱۲ یعقوب پازوکی
۱۳ نرگس فتحی
۱۴ صابر رستمی سیس
۱۵ یوسف اسماعیل گلی
۱۶ سیدعلی موسوی لاریجانی
۱۷ محمدرضا تاجیک
۱۸ محمد نفری
هیآت مدیره موسسه نیکوکاری رعد الغدیر پاکدشت :
۱- محمدکاظم پازوکی اصل رئیس هیأت مدیره
۲- احمد نصیری نائب رئیس هیأت مدیره
۳- محمد نفری خزانه دار
۴- محسن شیرازی عضو اصلی
۵- محمد رضا تاجیک عضو اصلی
۶- احمد غربا بازرس هیأت مدیره
۷- همایون شصتی بازرس علی البدل
۸- سید علی موسوی لاریجانی عضو علی البدل
۹- بهروز تفرشی عضو علی البدل