گزارش های سالانه موسسه رعد به شرح زیر است

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 1401 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 1400 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 99 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 98 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 96 اینجا را کلیک کنید

 برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر95 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اصلی گزارش عملکرد آذر به آذر 94 اینجا را کلیک کنید

خلاصه كمكها(ارقام به ريال)

شرح سال 1399 سال 1400 سال 1401 سال 1402
کمک امنا و گروه‌های همیاری، عضویت و خیرین 12,804,۰۰۰,۰۰۰      

کمک سازمان ها وشرکت‌ها

573,936,000      

کمک بخش تبلیغات ومراسم و پروژه‌ها

12,305,454,000

     
کمک سهم اختصاص یافته از بهزیستی برای آموزش 12,010,520,000      
كمك مددکاری

1,606,000,000

     

کمک‌های غیر نقدی

854,000,000

     
سایر کمک‌ها

8,861,300,000

     

کمک‌های دریافتی مربوط به  آموزش عالی

8,583,904,000

     
جمع دریافتی ها

58,599,114,000

     
 

خلاصه هزینه ها (ارقام به ريال)

شرح

سال 1399

سال 1400 سال 1401 سال 1402

هزینه‌های آموزش و اشتغال

10,731,645,000      
هزینه های اداری 3,116,720,000      
هزینه های پرسنل اداری

8,850,000,000

     
هزینه‌های بازاریابی وتبلیغات 8,052,156,000      
هزینه مددکاری 2,390,000,000      
هزینه اقالم اهدایی از محل کمک‌های غیر نقدی 854.000,000      
سایر هزینه‌ها وذخائر

14,168,593,000

     

هزینه های انجام شده مرکز آموزش عالی

10,436,000,000

     
جمع كل هزینه های پرداخت شده

58,599,114,000

     

گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز

گزارش واحد آموزش سال 1399 سال 1400 سال 1401 سال 1395
تعداد شرکت‌کننده در سامانه آموزش آنلاین(کارآموز)

1037 نفر

     
تعداد نفرات کارآموز به نفر دوره

1425 نفر

     

تعداد دوره‌های برگزار شده آنلاین

51 دوره

     
ساعات دوره‌های برگزار شده 1632 ساعت      

پهنه جغرافیایی(تعداد شهرستان‌ها)

29 شهرستان

     

گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) رعد مرکز

  سال 1399 سال 1400 سال 1401
نوع خدمات تعداد جلسات تعداد نفرات تعداد جلسات تعداد نفرات تعداد جلسات تعداد نفرات
فیزیوتراپی 652 216        
کاردرمانی 123 41        
گفتار درمانی _ _        

عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است