روانشناسی

یکی از مهمترین امکاناتی که رعد در اختیار توانیابان و کارآموزان عزیز میگذارد استفاده از خدمات رایگان روانشناسی است.

از آنجائی كه هدف مجتمع نیكوكاری رعد خدمت به توان یابان جسمی - حركتی در راستای آموزش حرفه های مختلف بمنظور توانمند سازی و ایجاد مهارت های منجر به اشتغال می باشد، لذا فعالیت واحد روانشناسی بر پایه همین هدف، بر تلاش برای بهبود شرایط روحی و روانی توان یابان متمركز گردیده است. از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

- پذیرش شرایط جسمانی و نوع معلولیت

- شناخت توانایی ها

- تقویت توانایی ها

 

بکارگیری تکنیک هایی برای:

- افزایش اعتماد به نفس

- كاهش اضطراب

- افزایش جرئت مندی

- رهایی از هراس

- كاهش وسواس

- بررسی خطاهای شناختی و رفتاری با بکارگیری روش CBT

- بکارگیری روش تصورسازی و افکار مثبت

- برگزاری جلسات ریلکسیشن (آرامیدگی)

- مشاوره با خانواده جهت بهبود شرایط توان یابان

- مشاوره ازدواج برای توان یابان

- همچنین برگزاری كلاس هوش هیجانی از طریق مدرس این رشته با نظارت روانشناس مجتمع برای ارتقاء هوش اجتماعی

- کلاس های گروه درمانی

- ارجاع کارآموزان، در صورت نیاز، به روانپزشک مجتمع رعد بمنظور بررسی و ارائه کمک های روانپزشکی

مطالب مرتبط

عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است