فرم ارزیابی

حامی عزیز
با تشکر از شرکت شما در این نظرسنجی، اطلاعات موجود در فرم زیر با حفظ حریم خصوصی تنها در اختیار موسسه رعد می‌باشد.

شفافیت سیستم مالی موسسه رعد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا چه میزان از در دسترس بودن مسئولین مربوطه رضایت دارید؟
تا چه میزان از نحوه برخورد مسئولین موسسه رضایت دارید؟
تا چه میزان از وجود سیستم شفاف اطلاع‌رسانی موسسه رعد رضایت دارید؟
نحوه ارتباط موسسه رعد با حامیان و خیرین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا چه میزان از نحوه ارائه گزارشات درخواستی از موسسه رعد رضایت دارید؟
تا چه میزان از سهولت در پرداخت‌های اهدایی نقدی و غیرنقدی رضایت دارید؟
تا چه میزان از به‌روز بودن مطالب سایت رضایت دارید؟
در صورتی که حامی مددجو هستید تا چه میزان از کیفیت خدمات موسسه رعد به مددجویان رضایت دارید؟
به طور کلی موسسه خیریه رعد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارسال


عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است