تقویت روحیه مشارکت افراد معلول با حضور در جشنواره حضرت علی اکبر(ع)

7 خرداد 1391


مدیرعامل انجمن باور برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر را در تقویت ارتقای روحیه مشارکت پذیری افراد دارای معلولیت موثر دانست.


 


محمد مقدم شاد در باره نقش انجمن های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت در معرفی این افراد از طریق جشنواره هایی نظیر جشنواره حضرت علی اکبر(ع) گفت: انجمن ها در این خصوص نقش مهمی دارند زیرا آنها  بیشتر با افراد معلول در ارتباط هستند و از طریق اطلاع رسانی انجمنها می توان در  شناسایی شرکت کنندگان و حوزه های فعالیت آنها اقدام کرد.


 


وی برگزاری چنین جشنواره هایی را موجب تقویت روحیه افراد دارای معلولیت خواند و افزود: آنها با حضور در این جشنواره ها ، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و با پشتکار بیشتری در حوزه تخصصی خود به فعالیت و مشارکت می پردازند.


 


مدیرعامل انجمن باور ادامه داد: احساس بااهمیت بودن از دیگر مزایای برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) است و این امر ضمن افزایش پشتکار و انگیزه کاری آنها، در تغییر نگرش جامعه نسبت به آنها نیز مفید است.


 


وی در خصوص نقش همکاری انجمن های افراد دارای معلولیت را در برگزاری این جشنواره ها گفت: اگر تمام انجمنها برای برگزاری این گونه جشنواره ها مشارکت داشته باشند، این امر سبب می شود که  روند کار بهتر و مطلوبتر باشد و کار پیشرفت قابل توجهی پیدا کند.


 

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است