بازخوانی یک قانون ناقص‌الاجراء

بازخوانی یک قانون ناقص‌الاجراء

پارالمپیکی‌ها در آرزوی استخدام دولتی

22 دی 1399

یک قانون ۸ ساله با تفسیرها، آیین نامه های گوناگون و البته مثل برخی قوانین، درگیر تفسیرهای مختلف با اجرای ناقص! منظور قانون استخدام مدال آوران پارالمپیک و اصلاحات متعاقب آن است که به اذعان مدال آوران به صورت موردی اجرا شده و هنوز با "اما و اگرهای" زیادی مواجه است.

در قانون آیین نامه های اجرایی استخدام مدال آوران المپیک و پارالمپیک در ارگانها و سازمانهای دولتی هر چند تفاوت چندانی به چشم نمی خورد، اما شواهد امر و اظهارات ورزشکاران و دست اندرکاران پارالمپیک به وضوع نشانگر بروز تبعیض میان مدال آوران این حوزه با المپیکی ها در بحث استخدام است. به طوری که در این قانون شرایط استخدام نفرات اول تا سوم مدال آوران المپیک، نفرات اول و دوم جهانی و قهرمانان بازیهای آسیایی در ارگانهای دولتی در نظر گرفته شده، اما این قانون برای ورزشکاران پارالمپیکی حتی پس از اصلاح تنها در قهرمانان پارالمپیک خلاصه شده است.

آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان ورزشی

 در سال ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی استخدام  مدال آوران المپیک و پارالمپیک در 6 ماده و 1 تبصره در دیماه ۱۳۹۲ تصویب و لازم الاجرا  اعلام شد.
 در این آیین‌نامه رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک (IOC) نیز شامل رشته های تحت پوشش در بازی های المپیک، پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی اعلام شدند.
سرانجام در تیرماه ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان ورزشی با امضای معاون اول رییس جمهور به تشکیلات ورزش و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.
در این بند به صراحت تکلیف مشمولین استخدامی در حوزه قهرمانان المپیک و پارالمپیک مشخص شده و دستگاه های اجرایی می توانند مشمولین این آیین نامه را با رعایت شرایط و ضوابط اعلامی مندرج در آیین‌نامه مذکور بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند. 

تصویب لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاه‌های اجرایی
 
 با توجه به بروز برخی مشکلات اجرایی، مجددا هیات دولت در آذر ۱۳۹۹ لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیک را به تصویب رساند. دولت مطابق این لایحه در راستای حمایت از قهرمانان جانباز و معلول کشور، موضوع امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاه‌های اجرایی به صورت پیمانی را  تصویب و وارد فرایند اجرایی کرده است.
به موجب این لایحه، قهرمانان پارالمپیک یا یکی از فرزندان آنها به فهرست مشمولان مندرج در تبصره چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می‌شوند و کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به جذب و استخدام آنها به صورت پیمانی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و در چارچوب مجوزهای استخدامی اقدام کنند.

تقارن طرح های ورزشی دولت و مجلس

همزمان با تصویب لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاه‌های اجرایی، طرح های مجلس برای حمایت از ورزشکاران مدال آور و قهرمانان ورزشی نیز تقریبا در همین ایام اعلام شدند.
رئیس کارگروه تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی طرح جامعی خبر داده که قرار است در حمایت از ورزش و ورزشکاران تهیه و تدوین شود.
احمد راستینه با تاکید بر اینکه در بحث ورزش قهرمانی و حمایت از مدال آوران و قهرمانان ورزش های حرفه ای باید اتفاق ویژه ای بیفتد، می گوید: امروز قهرمانان زیادی در حوزه ورزش داریم که به آنها توجه نشده است. طوری که بخشی از آنها از کشور خارج شده و بخشی هم به فعالیت های دیگر می پردازند که این مسئله هزینه سنگینی برای کشور به شمار می رود.

سایه تبعیض میان المپیکی ها با پارالمپیکی ها

شواهد امر در آیین نامه های اجرایی و اظهارات ورزشکاران و دست اندرکاران پارالمپیک بوضوح نشانگر بروز تبعیض میان وزشکاران این حوزه با المپیکی ها به خصوص در بحث استخدام است.
هادی رضایی سرپرست کاروان ایران در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۱ در این خصوص تاکید کرده است: در این قانون تبعیض چشمگیری بین مدال آوران المپیک و پارالمپیک وجود دارد، به طوری که در این قانون شرایط استخدام نفرات اول تا سوم مدال آوران المپیک، نفرات اول و دوم جهانی و قهرمانان بازی های آسیایی در ارگان های دولتی در نظر گرفته شده، اما برای ورزشکاران پارالمپیکی این قانون تنها در قهرمانان پارالمپیک خلاصه شده است.
وی در پاسخ به این موضوع که از ۴ سال پیش که این قانون مصوب شد، چند نفر از ورزشکاران پارالمپیکی جذب ارگانهای دولتی شده اند، افزود: متاسفانه در طی چند سال گذشته آماری از جذب ورزشکاران پارالمپیکی در ارگانها و سازمانهای دولتی و حتی وزارت ورزش نداشتیم، در حقیقت ارگانها تمایلی برای استخدام مدال آوران پارالمپیکی ندارند.

 حمایت از پارالمپیکی ها، از حرف تا عمل

بررسی وضعیت برخی از ورزشکاران پارالمپیکی، واقعیات تلخی را نمایان می سازد. طوری که در اظهارات آنها فروش ملک و خودرو برای تامین هزینه های تمرین به چشم می خورد.
سجاد نیک پرست که نایب قهرمان کم بینای بازیهای پارالمپیک لندن و ریو بوده در گفت وگویی که با ایسنا انجام داده، به صراحت از فروش قطعه زمین خود برای تامین هزینه های آماده سازی جهت حضور در مرحله دوم مسابقات رکوردگیری دوومیدانی خبر داده است.

قهرمان بیکار مسابقات پارالمپیک 

وی می گوید: با وجود کسب افتخارات فراوان در مسابقات پارالمپیک،  پاراآسیایی و جهانی همواره مورد کم توجهی مسوولین قرار گرفته ام. ضمن این که برای پیدا کردن کار به ارگان ها و نهادهای مختلف مراجعه کردم که تاکنون بی ثمر بوده است.

حسرت داشتن شغل برای قهرمان جاکارتا

هرچند تا این جای گزارش از استخدام پارالمپیکی ها خبری نبوده است. اما حسرت داشتن شغل برای قهرمان جاکارتا داستان را کمی پیچیده می نماید.

حمید اسلامی که قهرمان دو ۱۵۰۰ متر نابینایان در جاکارتا به شمار می رود به ایسنا گفته که او ۴سال است در حسرت شغل رسمی و استخدام در ارگانهای دولتی به سر می برد.    
 وی در توضیح بیشتر می گوید:  با توجه به قانون استخدام قهرمانان ورزشی، متاسفانه هنوز  بسیاری از دستگاه های اجرایی به آن عمل نمی کنند و یا در جذب قهرمانان ملی به طفره می روند.

وی گفت: با وجود این که دانشجوی دکترای تربیت بدنی هستم و بارها برای استخدام در ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی در استان همدان اقدام کرده ام، اما همچنان در حسرت این هستم که یکی از ارگانها و سازمانهای دولتی به بخشنامه دولت توجه کند. واقعا نمی دانم چون نابینا هستم من را استخدام نمی کنند یا موضوع چیز دیگری است.

تامین هزینه ها با فروش ماشین

علی محمدیاری پرتابگر پارالمپیکی دیگر قهرمان ایرانی است که برای آماده شدن در رویداد بازیهای پارالمپیک توکیو هزینه های تمریناتش را با فروش ماشین شخصی تامین می کند.
محمدیاری با انتقاد نسبت به قانون استخدامی مدال آوران پارالمپیکی در ارگانها و سازمانهای دولتی، خاطرنشان کرد: در این قانون تبعیض بزرگی بین استخدام مدال آوران المپیک و پارالمپیک دیده می شود، به طوری که شرایط استخدام برای نفرات اول تا سوم المپیک تعریف شده اما برای ورزشکاران پارالمپیکی تنها شامل مدال آوران طلایی می شود.


 هنوز ابلاغ رسمی برای استخدام دریافت نکرده ایم!

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک درباره مصوبه استخدام مدال آوران پارالمپیک در ارگانهای دولتی گفت: هنوز این مصوبه به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است.

محمد تابع در یک نشست خبری در خصوص مصوبه اخیر دولت برای استخدام قهرمانان پارالمپیک در ارگان ها و سازمانهای دولتی افزود: پس از پیگیری هایی که از طریق فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک با وزیر ورزش و معاونین وی صورت گرفت، این موضوع طی دستورالعملی مورد پیگیری قرار گرفت که در نهایت از طریق جراید و خبرگزاری ها در جریان مصوبه جدید استخدام مدال آوران قرار گرفتیم که البته هنوز ابلاغ رسمی به کمیته ملی پارالمیپک و یا شخص خسروی وفا نرسیده که اگر نواقصی وجود داشته باشد آن را پیگیری کنیم، به هر صورت اگر این ابلاغ برسد ما پیگیری می کنیم تا آن چیزی که شایسته ورزشکاران پارالمپیکی است، به آن دست یابند.

انتقاد جدی از اجرا نشدن مصوبه استخدام قهرمانان

 زهرا دانایی طوس ورزشکار والیبال نشسته بانوان استان گلستان نیز از آنچه که وی آن را " اجرا نشدن مصوبه قانونی استخدام قهرمانان" در ادارات و سازمان‌ها به عنوان یکی از مطالبات جدی ورزشکاران ملی‌پوش و مدال‌آور نامید؛ گلایه کرده و می گوید: دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان گلستان به آن عمل نکرده‌ یا طفره می‌روند.
با توجه به قوانین و آیین نامه های مرتبط با حمایت از قهرمانان پارالمپیکی، به نظر می رسد اشکال به مباحث قانونی وارد نیست، بلکه در مباحث اجرایی و نحوه اجرای قانون است که با گذشت ۸ سال از تدوین قانون و اصلاحات آن، هنوز حمایت از قهرمانان پارالمپیکی با " اما و اگرهای زیادی" مواجه شده است.

 

منبع:  ایسنا

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است