پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز بین‌المللی افراد داراي معلولیت

پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز بین‌المللی افراد داراي معلولیت

12 آذر 1402

 3 دسامبر 2023 

روز بین‌المللی افراد داراي معلولیت امسال به ما یادآوري می‌کند که براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار باید به این وعده خود عمل کنیم؛ اینکه ما هیچ‌کسی را به ویژه 1.3 میلیارد فرد داراي معلولیت در سراسر جهان را   فراموش نخواهیم کرد.

امروز، در نیمه راه رسیدن به دستور کار 2030، افراد داراي معلولیت همچنان با تبعیض سیستماتیک و موانعی مواجه هستند که مشارکت معنادار آنان در تمام عرصه‌های جامعه را محدود می‌سازد.

براي افراد داراي معلولیت توسعه پایدار واقعی مستلزم تمرکز همه‌جانبه بر نیازها و حقوق آنان به عنوان نه تنها ذینفع بلکه مشارکت‌کنندگان فعال در زندگی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است.

این یعنی مطمئن شویم افراد داراي معلولیت در فرایند تصمیم‌گیري هر کشور جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، از بهداشت و ریشه‌کنی فقر تا آموزش و اقدامات اقلیمی، مطابق کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت حضور دارند.

سازمان ملل متحد نمونه‌اي موفق در استراتژي مشارکت همه‌پذیر معلولیت و حمایت از کشورهاي عضو در جهت پیشبرد این موضوع براي افراد داراي معلولیت و با کمک آنان، است.

در این روز مهم، من از جهان می‌خواهم که همراه افراد داراي معلولیت براي طراحی و اجراي راه‌حل‌هایی بر اساس حقوق برابر در هر کشور و جامعه اقدام نماید.

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است