خبرنامه

خبرنامه

خبرنامۀ مجتمع حاوی گزارش برنامه های برگزار شده توسط خیریه رعد و همچنین گزارش ها و آمار های مالی میباشد خبرنامه رعد ابزاری برای پیوند جامعه دوستداران و اعضا خیراندیش رعد با این، مجتمع محسوب می شود.
خبرنامۀ مجتمع حاوی گزارش برنامه های برگزار شده توسط خیریه رعد و همچنین گزارش ها و آمار های مالی میباشد خبرنامه رعد ابزاری برای پیوند جامعه دوستداران و اعضا خیراندیش رعد با این، مجتمع محسوب می شود.
 
آرشیو خبرنامه :
نسخه‌های منتشر شده خبرنامه رعد در این قسمت قابل مشاهده و دریافت میباشد.
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است