یادگیری برای همه:

کتاب «یادگیری برای همه» براساس برنامه از کنارگذاری تا توانمندسازی، توسط یونسکو منتشر شده و به راهکارهایی برای یادگیری باز و از راه دور افراد دارای معلولیت اشاره کرده است.در این کتاب مطالبی از اهداف، فلسفه وجودی، پیشنه، راهکارها، اقدامات پیش نیاز، اجرایی و پایشی یادگیری باز و از راه دور مشاهده خواهید کرد. 

نسخه دسترس پذیر این اثر در بستر برنامه ی جهانی پشتیبانی از پاسخ فراگیر به همه گیری کووید- 19در سطح ملی، با حمایت صندوق مشارکت سازمان ملل برای حقوق افراد دارای معلولیت  (UNPRPD MPTF) تهیه شده است.


نسخه متنی کتاب یادگیری برای همه

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         کلیک کنید

نسخه شنیداری کتاب یادگیری برای همه

عنوان و شناسنامه 

 فهرست محتوا

پیشگفتار

خلاصه مدیریتی 

هدف

فلسفه وجودی

پژوهش

پیشینه

 یادگیری باز و از راه دور 

راه حل های باز و فراگیر

 منابع باز آموزشی

نرم افزار منابع رایگان و باز

دسترسی باز به اطلاعات علمی

گسترۀ این راهکارها

مقدمه راهکارها

 راهکارهایی برای دولت ها

راهکارهایی برای مؤسسات آموزشی ارائه دهندۀ یادگیری باز و از راه دور

راهکارهایی برای معلمان

راهکار هایی برای نهادهای تأیید مدارک و تضمین کیفیت

طراحی همگانی برای یادگیری

ماتریس :اقدامات پیشنیاز، اقدامات اجرایی، فرایندهای پایشی

 اقدامات پیش نیاز

اقدامات اجرایی

 فرایند های پایش

پیوست های فنی

پیوست یک - سازگارسازی برای حوزه های کارکردی خاص

پیوست دو- فهرست مجلات موجود: یادگیری باز و آموزش از راه دور

پیوست سه نمونه نرم افزار های منابع باز و رایگان برای کمک به افراد دارای معلولیت

پیوست چهار- واژه نامه

پیوست پنج - فهرست بررسی اقدامات پیشنیاز

پیوست شش - فهرست بررسی اقدامات اجرایی

پیوست هفت - فهرست فرایندهای پایشی

چک لیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است